poniedziałek, 12 marca 2012

Dwa spotkania / Two Meetings

Chwilę po tym, jak udało (?) mi się kogoś ożywić, zupełnie nagle kolejne spotkanie / Seconds after I finally managed (?) to animate someone, suddenly another meeting.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz