środa, 30 czerwca 2010

Wieczorny Zamek / Die Abendburg

Also nach die Abendburg.

Es ist die Abendburg mit ihrem raetselhaften Sagennamen, zwei Gruppen Felfen zwischen dem Hochstein und der Gruenen Koppe; wenn am Johannisabend sich die Sonne sinken laesst, sah man ihr letztes Leuchten zwischen deren Truemmern glimmen.
(W.E. Peuckert, Schwarzer Adler unterm Silbermond, Hamburg 1940)


Wyruszamy z Kopańca, a właściwie z Koziej Szyi / We set off from Kopaniec [Seifershau] or, more precisely, from Goat Neck Hill [Ziegenhals Berg]:

Między Wilczymi Płuczkami [Wolfsseifen] i Złotymi Jamami [Goldgruben]/ Between Wolf Washes and Gold Pits:Docieramy do Małej Kamiennej [Klein Zacken] / We reach Mała Kamienna River:


1281 Plessena, Klein Zacken, Pleśna, Mała Kamienna.
Mała Kamienna w starych dokumentach występowała jako Pleśna. W okresie średniowiecza była terenem intensywnych poszukiwań złota, a później drogich kamieni. Występowała w XV-XVI w. Księgach Walońskich jako szczególnie zasobne w złoto miejsce. W XIV-XV w. w dolinie Małej Kamiennej miała też istnieć jedna z pierwszych w tym rejonie hut szkła. W 2. poł. XVII w. w środkowej części doliny istniała kopalnia złota. (...)
(Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 1 Góry Izerskie, red. Marek Staffa)Góra odwrotna / A mountain reversed:


Zaczyna się podejście / The climb begins:


Docieramy na grzbiet / We reach the ridge:


Pojawia się / Appears Ruebezahl / Ruebenzal / Riefen Zabel / Diabeł Ryfejski / Liczyrzepa / Duch Gór:


(Mapa Marcina Helwiga / Martin Helwig map, 1561 r.)


Rzut oka na Karkonosze / Ein Blick nach die Riesengebirge:

I już zapada zmierzch / And it's dusk time:Wschodzi miesiąc / Luna rises:

Gawędzimy o Casparze Davidzie Friedrichu, czytamy trochę poezji sufickiej i wreszcie czas spać / We talk about Caspar David Friedrich, read a few stanzas of Sufi poetry and at last it's time to sleep...Budzi nas wschód słońca / Sunrise wakes us up:


I nagle / And suddenly...

[Abendburg] był jednym z miejsc najczęściej wymienianych w Księgach Walońskich. Uchodził wśród średniowiecznych poszukiwaczy skarbów za bardzo zasobne miejsce. (...)
W XIX w. Wieczorny Zamek był celem wycieczek ze schroniska na Rozdrożu Izerskim. Zalecano odbywanie tej wycieczki tylko z przewodnikiem ze względu na uciążliwe dojście przez prastary las i paprocie rosnące na wysokość człowieka...
(SGTS)

poniedziałek, 28 czerwca 2010

Lipa w Kopańcu / Lime in Kopaniec

W Kopańcu [pre-1945: Seifershau], w gospodarstwie nieco powyżej głównego skrzyżowania, rośnie imponująca lipa drobnolistna (Tilla cordata) / In Kopaniec [pre-1945: Seifershau], in a farmstead slightly uphill from the main intersection, grows an impressive lime tree (Tilla cordata):

Poniższa pocztówka z okresu zapewne około I wojny światowej szacuje jej wiek na 300 lat / The postcard below, probably dating from the period around the First World War, estimates its age at 300 years:Przy okazji, dzięki uprzejmości Leszka Różańskiego, zdjęcie dzwonu z kościoła w Kopańcu, fundacji Hansa Ulricha Schafgotscha / In addition, courtesy of Leszek Różański, an image of the kopaniec church bell, foundation of Hans Ulrich Schafgotsch: