sobota, 8 maja 2010

Park w Maciejowcu / Park in MaciejowiecW Maciejowcu, w gminie Lubomierz, powiecie lwóweckim, na północny-zachód od Jeleniej Góry i południowy-zachód od Wlenia, niedaleko zapory na Bobrze w Pilchowicach, znajduje się

(...) najcenniejszy i najpiękniejszy park w regionie. Ma 28.96 ha (...). W parku (...) doliczono się 59 gatunków drzew i około 20 krzewów, w tym egzotów. Do cenniejszych okazów należą m.in. liczne odmiany dębów (Quercus), choiny kanadyjskie (Tsuga canadensis), tulipanowce amerykańskie (Liriodendron tulipifera), buki zwyczajne (Fagus silvatica), kasztan jadalny (Castanea sativa), cypryśniki (Chamaecyparis) różnych odmian, żywotniki zachodnie (Thuja gigantea), różaneczniki (Rhododendron), magnolie japońskie (Magnolia kobus) i perukowiec (Cotinus). Wiele z drzew w parku osiągnęło wymiary pomnikowe. Park jest stosunkowo dobrze zachowany i ma czytelny układ przestrzenny.
[Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 2 Pogórze Izerskie, cz. 2 M-Ż, red. Marek Staffa, Wrocław 2003, s. 6]


Wczoraj udało nam się zacząć penetrację tego wyjątkowego miejsca. Oczywiście ledwie skrobnęliśmy powierzchnię, więc zapewne ciąg dalszy nastąpi.

Yesterday we started exploring this exceptional place. Of course, we only managed to scratch the surface, so, hopefully, this is to be continued.

Pałac, elewacja ogrodowa / Palace, garden elevation:
Neoklasycystyczny pałac powstał w latach 1834-38. Inwestorem był Johann Dolan, który nabył posiadłość w roku 1829, a wykonawcami bracia Scholz z Lwówka Śląskiego. Projektantem parku był inspektor Reder z Bad Muskau [Mużaków] ("gdzie istniała najwspanialsza rezydencja i park na Łużycach").

The neoclassical palace was built 1834-38. The investor was Johann Dolan who had bought the property in 1829, and the contractor were Brothers Scholz from Lwówek Śląski [Loewenberg]. The park was designed by Inspektor Reder from Bad Muskau ('the most splendid residence and park in Lusatia [Lausitz/Łużyce]').

W 1870 roku właścicielką pałacu była generałowa von Natzmer, z domu hrabina von Richthofen. Majątek obejmował 1230 morgów ziemi i przynosił roczny dochód w wysokości 1265 talarów. Później posiadłość należała do rodziny l'Estocq, a następnie znalazła się w rękach von Scheiblerów, właścicieli wielkich zakładów włókienniczych i pałacu w Łodzi, którym Maciejowiec służył jako letnia rezydencja.

In 1870, the Gut was owned by the Madame General von Natzmer, nee Grafin von Richthofen. The property counted some 1,700 acres of land and generated an annual profit of some 1,265 thalers. Then the property was owned by the family l'Estocq, from whom it passed to the von Scheiblers, the owners of major textile plants and a palace in Łódź, Poland, who used Maciejowiec as their summer residence.Od 1879 roku pałac był własnością Emmy Pauline von Kramsta, z domu von Scheibler. Ostatnią właścicielką do 1945 r. była jej córka, Emma von Kramsta.

From 1879 the palace was owned by Emma Pauline von Kramsta, nee von Scheibler. The last owner until 1945 was her daughter, Emma von Kramsta.1 komentarz: