sobota, 29 stycznia 2011

Sobieszów, 29.01.2011Bogini Magiczne Drzewo / Magic Tree Goddess

piątek, 28 stycznia 2011

Stara Kamienica, 28.01.2011 (2)Był to oczywiście rok odsieczy wiedeńskiej (12 września), ale w październiku - 7. i 9. - miała miejsce kolejno pierwsza i druga bitwa pod Parkanami (obecnie Sturovo w Słowacji).
W pierwszej, przegranej, o mały włos nie zginąłby w czasie odwrotu król Jan III Sobieski, a drugą, wygraną, "część historyków znacznie bardziej ceni (...) niż opiewaną przez przeszłych autorów Wiktorię Wiedeńską. Broniący północnych Węgier Turcy ponieśli druzgocącą klęskę".
Tyle że - skąd my to znamy? - "sprzeciw austriacki nie pozwolił (...) połączonym armiom koalicji wyzwolić krajów korony Św. Stefana, co mogłoby się udać w ciągu kilku miesięcy, gdyż siły tureckie były całkowicie rozbite."Stara Kamienica, 28.01.2011 (1)