wtorek, 21 kwietnia 2015

Checkpoint Berggeist (Kamienica / Kemnitzberg): Stoi król / Stoi król / Władca lasów, skał i gór


Triton Kingdom (Triturus alpestris)

"Akord mistyczny (akord skriabinowski, akord prometejski) – specyficzny syntetyczny akord sześciodźwiękowy, dominanta undecymowa lub tercdecymowa w zależności od interpretacji. Złożony w postaci zasadniczej z kwart i charakterystycznych w brzmieniu trytonów, w innym układzie dźwięków jego budowa wydaje się jednak bardziej tercjowa (...)"


poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Garbage Dump Nostalgia: Man or Woman? Soldier or Wanderer? In a Hat or a Helmet? With a Cane or a Spade?

Notice also water canteen at the back, the shape of the "golf club" on the shoulder, the hat (or helmet?), and the (female?) body proportions.


Here note the hat, the "golf club", the water canteen, and the scout knife (?) at the belt.