wtorek, 21 kwietnia 2015

Triton Kingdom (Triturus alpestris)

"Akord mistyczny (akord skriabinowski, akord prometejski) – specyficzny syntetyczny akord sześciodźwiękowy, dominanta undecymowa lub tercdecymowa w zależności od interpretacji. Złożony w postaci zasadniczej z kwart i charakterystycznych w brzmieniu trytonów, w innym układzie dźwięków jego budowa wydaje się jednak bardziej tercjowa (...)"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz