poniedziałek, 29 września 2014

(My Izerian) Power Animals

Inspired by Izabela Ołdak Art.


piątek, 26 września 2014

Matylda Woyda Dolls: Work in ProgressMatylda Woyda Dolls (C)

sobota, 20 września 2014

Marczów [Marzdorf am Bober]


Przeździedza [Dippelsdorf] - Truly One of the Best Preserved and Architecturally Most Satisfying Villages We've Seen

"Pierwszy dwór renesansowy wzniesiono w Przeździedzy w 2. poł. XVII wieku dla zarządcy folwarku klasztornego [chodzi o klasztor benedyktynek z Lubomierza].

Ptrzebudowany na barokowy prawdopodobnie w 1707 r. (data na tablicy nad portalem) i gruntownie ok. 1890 r., kiedy uzyskał obecny wygląd, nawiązujący do form renesansu flamandzkiego"

(Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, vol. 7 "Pogórze Kaczawskie")

Górna / Upper Bystrzyca [Wiesenthal]


Wleń [Lenno, Lähn, Lenum, Vlean, Uulan, Yulan, Wlan, Lan, Valan, Welen...]