środa, 8 lipca 2015

Gunars Binde, a Latvian Photographer Born in 1933, Offers a Personal Artistic Take on Oldest Trees (http://www.gunarsbinde.com/)


Mała Kamienna (Pleśna, Klein Zacken)Sianokosy / Haying / Heuernte


Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie – nieskończoność czasu / To see a World in a Grain of Sand And A Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in an Hour (William Blake)