środa, 5 maja 2010"Tam osadnik poszukiwał (...) wielkiego drzewa, lipy, dębu z wielką koroną i czynił z niego pierwszy gród leśny dla swej przestrzeni domowej. Między silnymi konarami zbijano z desek podłogę, w koronie lokowano letni dom, z czasem o kilku piętrach i z gałęziami wplecionymi w ściany, wokół drzewa wznoszono płot, z miejscem dla bydła i wozu oddzielonych od nocy i głuszy. W koronie drzewa nocowali osadnicy wciągnąwszy drabinę. Przed dzikimi zwierzętami i zbójami ostrzegał wartownik, mieszkańcy bronili się przed atakiem (...) strzelając z góry strzałami z łuków".
[Gustav Freytag, "Niemieccy osadnicy w śląskim lesie granicznym" [Deutsche Ansiedler im schlesischen Grenzwald, 1871] przeł. Wojciech Kunicki, w: Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, red. Wojciech Kunicki, Poznań 2009]


[Buk, obwód. ok. 650 cm, przy drodze z Wolbromowa do Niwnic, powiat Lwówek Śląski, maj 2010 / Beech, circumference ca. 650 cm, on the road from Wolbromów [pre-1945: Klein-Neundorf] to Niwnice [Neuland-Cunzendorf], Lwówek Śląski [Loewenberg] county, May 2010]

1 komentarz: