sobota, 5 czerwca 2010

Jawor w Kłopotnicy / Acer Pseudoplatanus in Kłopotnica

We wsi Kłopotnica, przy ostatnim gospodarstwie przy drodze na Proszową, rośnie bardzo dorodny klon jawor (Acer pseudoplatanus) / In the village of Kłopotnica [pre-1945: Neusorge], by the last farm on the road to Proszowa [Graeflich Kunzendorf], grows a splendid sycamore tree (Acer pseudoplatanus).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz