poniedziałek, 28 czerwca 2010

Lipa w Kopańcu / Lime in Kopaniec

W Kopańcu [pre-1945: Seifershau], w gospodarstwie nieco powyżej głównego skrzyżowania, rośnie imponująca lipa drobnolistna (Tilla cordata) / In Kopaniec [pre-1945: Seifershau], in a farmstead slightly uphill from the main intersection, grows an impressive lime tree (Tilla cordata):

Poniższa pocztówka z okresu zapewne około I wojny światowej szacuje jej wiek na 300 lat / The postcard below, probably dating from the period around the First World War, estimates its age at 300 years:Przy okazji, dzięki uprzejmości Leszka Różańskiego, zdjęcie dzwonu z kościoła w Kopańcu, fundacji Hansa Ulricha Schafgotscha / In addition, courtesy of Leszek Różański, an image of the kopaniec church bell, foundation of Hans Ulrich Schafgotsch:1 komentarz: