poniedziałek, 7 maja 2012

Sneshna Berg, 1603 m: Lapsus? Sabotaż? Archiwum X? Fragment "Ubersichtkarte von Russland" 1 : 500 000, stan z 1940, druk 1942 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz