niedziela, 23 czerwca 2013

"Strength Perfects Itself in Weakness", Or, Flins and the Life Thereof

Seen at Mała Kamienna River (Pleśna, Klein Zacken)...

Postia guttulata

Triturus alpestris[Wysoki Kamień (Hochstein)]

[Sępia Góra (Großer Geierstein)]


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz