czwartek, 26 września 2013

Guest Appearance: Karolina Matyjaszkowicz (b. 1980), "Jaroszek and the Nightjars"

Jak wyjaśnia Autorka:

Jaroszek ma kilka znaczeń: jest to istota demoniczna ze Śląska. To dobry duch leśny kojarzony z niemieckimi i skandynawskimi elfami. Dla jednych diabełek niewielkiej postury pilnujący skarbów leśnych. Dla innych dobry duch lasu pomagający wydostać się zagubionym z gęstwiny leśnej. Dla dobrych ludzi był dobry a dla złych, zły. Jaroszek to także imię własne diabła z regionu śląskiego. 

According to the Author,

Jaroszek [pronounced roughly like "Yaroshek"] has several meanings: it is a demonic figure from Silesia. He is a benevolent forest spirit associated with Germanic and Nordic elves. For some he is a small devil who guards the treasures of the forest. For others it is a benevolent sylvan spirit who helps those lost in the woods find their way. For good people he is good, and for bad he is bad. Jaroszek is also a proper name of the devil in the region of Silesia.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz