niedziela, 4 października 2015

In Search of the Eagle's Feather[Amanita]

[Psilocybe lateritia / Łysiczka ceglasta]

"W polskim piśmiennictwie mykologicznym gatunek ten opisywany był też jako bedłka ceglasta, opieńka olszowa gorzka, bedłka ceglasta, ostrzępka ceglastawa, płomiennica rozpostarta, a Władysław Wojewoda w 2003 zaproponował nazwę łysiczka ceglasta."

[Kuehneromyces mutabilis / Łuszczak zmienny?]


[Armillaria / Opieńka]

[Żagiew łuskowata / Polyporus squamosus]

[Pleurotus / Boczniak]
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz