piątek, 17 grudnia 2010

Z cyklu Zima / From the Winter series

W tle Kowalówka [Schmiedelsberg], 888 m n.p.m.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz