sobota, 4 czerwca 2011

Kasztanowce (Aesculus hippocastanum) w Radomicach (Wünschendorf)

Wjazd do gospodarstwa pięknie położonego na północnym zboczu Radomic flankują dwa potężne kasztanowce białe, jeden nieco bardziej bujny, drugi bardziej rosochaty. Nie będzie chyba rzeczą nielogiczną sądzić, że posadzono je w tym samym roku, w którym powstał dom, czyli 127 lat temu...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz