niedziela, 4 lipca 2010

Lipy w Siedlęcinie (Boberröhrsdorf) / Lime Trees in Siedlęcin

Siedlęcinie (Boberröhrsdorf) rosną dwie potężne lipy - jedna przed wieżą, druga w wewnętrznym dziedzińcu między wieżą i oficyną. / Two mighty limes grow in Siedlęcin: one in front of the tower, the other in inner courtyard between the tower and the outbuilding.
Przy założeniu - obecnie uprawdopodobnionym na podstawie obserwacji rozwoju ulistnienia - że lipa ta to jedno drzewo o rozpołowionym pniu, jej wiek ocenia się na 600 lat. Pierwsze wzmianki pochodzą z przełomu XVI/XVII w.
On the assumption - which has been substantiated now on the basis of foliage development observation - this is a single tree with a halved trunk, its age is estimated at 600 years. It is first mentioned around the turn of the 16th and 17th centuries.Siedlęcin - wiadomo: najstarsze w Polsce malowidło o tematyce świeckiej (!), a do tego jedyne spośród ok. 20 istniejących średniowiecznych polichromii ilustrujących romanse rycerskie traktujące o rycerzu Okrągłego Stołu Sir Lancelocie z Jeziora + najstarsze zachowane stropy drewniane w Polsce (drewno ścięte 1313-1314).

Siedlęcin: a ducal tower castle with the oldest secular wall paintings in Poland (mid-14th century, linear-idealistic style, author may have been from north-eastern Switzerland or southern Germany) - the only one among the 20 or so mediaeval romance polychromies currently known that deals with the Roundtable knight Sir Lancelot of the Lake + the oldest wooden ceilings in Poland (timber felled in 1313-1314).
[M. Chorowska, T. Dudziak, K. Jaworski, A. Kwaśniewski, Zamki i dwory obronne w Sudetach, t. 2 Księstwo Jaworskie, ]


[Siedlęcin, Boberrohrsdorf, Henryk I Jaworski, Bolko II, Lancelot du Lac, król Artur, King Arthur, Holy Grail, Święty Graal, Galahad, Gawain, Guinevere, Perceval, Parsifal, Chretien de Troyes, Jenschin von Redern, Gotsche Schoff, von Czirn von Seidtlitz, Caspar von Nimptsch, Heinrich von Spiller, Christoph Leopold Schaffgotsch]

Wieżą w Siedlęcinie opiekuje się Fundacja Zamek Chudów.

Przeszedłszy przez oficynę znajdujemy się przed wejściem do samej wieży, na niewielkim dziedzińcu, gdzie rośnie druga lipa / Having crossed through the outbuilding, we find ourselves in front of the tower itself, in a small inner yard, where the second lime grows:


Wiek tej lipy ocenia się na 150-200 lat. Rośnie ona praktycznie w granicach budynku powodując rozmaite niekorzystne sztuki i dlatego konieczne będzie znaczące zredukowanie jej objętości. / The age of this linden is estimated at 150-200 years. It grows practically within the bounds of the building causing various adverse effects which is why a substantial reduction of its volume will be necessary.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz