niedziela, 4 lipca 2010

Portal w Czernicy (Langenau) / Portal in Czernica

Portal domu w Czernicy (Langenau), lata 1830. / House portal in Czernica, the 1830s.

Polecam bardzo ciekawe hasło o Czernicy na Wikipedii, gdzie występuje m. in. debata z udziałem Matthiasa Flaciusa Illyricusa (chorw. Matija Vlačić Ilirik, niem. Matthias Flach, 1520 – 1575, reformator protestancki), dwór Schaffgotschów z 1543 r., lisowczycy, najnowocześniejszy w XIX w. pałac na Śląsku (z centralnym ogrzewaniem i elektrycznością), inwazja UFO w roku 1937 i główne muzyczne archiwum Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). Niemało, prawda?

The Polish Wikipedia entry on Czernica mentions, among other things, a theological debate with the participation of Matthias Flacius Illyricus, a Schaffgotsch manor house built in 1543, the Lisowczycy cavalry, 19th-century Silesia's most modern palace (with central heating and electricity), a UFO invasion in 1937, and the main musical archive of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Quite a bit, isn't it?

Ale najlepsze na koniec: według polskiej Wikipedii park pałacowy "posiada wiele dendrologicznych okazów i jest jednym z najznakomitszych przykładów tego rodzaju zabytków w Kotlinie Jeleniogórskiej"!
Cdn.

But the best for the end: according to the Polish Wikipedia, the palace park "includes numerous dendrological specimens and is one of the finest examples of its kind in the Jelenia Góra Valley area'!
To be continued.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz