wtorek, 3 sierpnia 2010

Malowidła ścienne w kościele w Małej Kamienicy / Wall Paintings in Church in Mała Kamienica

W kościele pod wezwaniem Św. Barbary w Małej Kamienicy studenci konserwacji odkrywają prawdopodobnie XV-wieczne malowidła ścienne, odsłonięte pierwotnie w roku 1933, ale już w następnym roku ponownie zamalowane.

Kościół w Małej Kamienicy wzmiankowany jest w roku 1399, ale sama wieś (Parvum Kempnitz) już w roku 1305. Byłoby logiczne, że kościół jest (przynajmniej) równie stary.

Tematyką fresków w Małej Kamienicy jest żywot Św. Barbary.

Wg www.mbkp.info/swieci/barbara.htm Święta Barbara z Heliopolis (Wielikomuczenica Warwara, III w.) jest patronką
górników, flisaków, marynarzy, chłopów, architektów, dekarzy, murarzy, ludwisarzy, kowali, kamieniarzy, cieśli, grabarzy, dzwonników, kapeluszników, kucharzy, rzeźników, dziewcząt, więźniów, ludzi narażonych na wybuchy, jak artylerzystów, pracowników prochowni i arsenałów, kanonierów, saperów, straży ogniowej, umierających; jest opiekunką twierdz i wież; wzywana jest w modlitwie o dobrą śmierć, w przypadku zagrożenia przez ogień, o oddalenie burzy, zarazy i dżumy. W średniowieczu zaliczano św. Barbarę do grona 14 "Orędowników, mających stały dyżur ratowniczy nad światem".
Wg Wikipedii
Jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, m.in. górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów i wielu innych. Orędowniczka w czasie burzy i pożarów.
A także że:


Wielkim orędownikiem św. Barbary był papież św.Grzegorz I Wielki, znanym jej admiratorem był św. Stanisław Kostka. Również w Polsce kult św. Barbary był zawsze bardzo żywy. W modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II ( XIw. ), wspominana jest pod datą 4 grudnia. Na skutek reformy katolickiej liturgii w 1969 ograniczono jej wenerację jedynie do kultów lokalnych, zaś imię usunięto z litanii świętych Kościoła Powszechnego.
W kościele prawosławnym nadal jest powszechnie czczona.
Dzięki uprzejmości pań konserwatorek prezentujemy archiwalne zdjęcia dokumentujące wnętrze kościoła w Małej Kamienicy po odsłonięciu malowideł w r. 1933 r.:

W kościele / Inside the church:


Zakrystia / Vestry:Na zewnątrz / Outside:

Dawna biblioteka, obecnie świetlica / Former library, now community hall:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz