niedziela, 15 sierpnia 2010

Opieńka miodowa (Armillaria mellea) / Honey Fungus / Hallimasche

Opieńka (Armillaria) jest gatunkiem długowiecznym, a zarazem tworzy gigantyczne kolonie, będące jednymi z największych żywych organizmów na ziemi / Armillaria are long lived, and form huge colonies that are some of the largest living organisms in the world.

W roku 2003 opisano kolonię opieńki ciemnej (Armillaria ostoyae) w parku narodowym Malheur w Górach Truskawkowych we wschodniej części stanu Oregon w USA, która zajmuje obszar 8.9 km2. Wiek tego organizmu ocenia się na 2 400 lat, a jego masę na ponad 600 ton. Jest to największa kolonia grzybów na świecie, a jeżeli potraktować ją jako jeden organizm, to jest to także największy żywy organizm na świecie pod względem zajmowanego obszaru / In 2003, a Honey Fungus variety known popularly as Shoestring Rot (Armillaria ostoyae) living in Malheur National Forest, Strawberry Mountains, Oregon, USA, was found to be the largest fungal colony in the world, spanning an area of 8.9 sq km (2,200 acres). The colony is estimated to be some 2,400 years old and its mass is estimated at over 600 tons. If the colony is considered a single organism, it is the largest living organism in the world by area.

Poniżej kilka zdjęć opieńki miodowej (Góry Izerskie, Grzbiet Kamienicki) / Below a couple of photos of the Armillaria mellea (Jizera Mountains, Kamienica Range):

I jako bonus:

3 komentarze: