czwartek, 24 marca 2011

Lipa przy pałacu w Łomnicy / Lime Tree at Łomnica Palace

Na tyłach Dużego Pałacu w Łomnicy rośnie podwójna lipa o masywnym odziomie i wyniosłych pionowych konarach / A double lime tree with a massive trunk and tall upright branches grows behind the Main Palace in Łomnica:
Strona północna:
Wiąz w parku pałacowym, nad brzegiem Bobru:

Po drugiej stronie drogi, na dawnym folwarku, wokół wielkiego gumna stoją potężne, pięknie wyremontowane budynki gospodarcze, mieszczące m. in. bardzo przyjemną restauracyjkę, którą szczególnie polecamy klientom dzieciatym...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz