piątek, 18 marca 2011

Rzeźby kamienne / Stone sculptures, Chromiec, 17.3.2011

W Chromcu, przed samym mostkiem, za którym zaczyna się Antoniów (niegdyś granica między powiatem jeleniogórskim i lwóweckim [Kreis Hirschberg - Kreis Lowenberg]), nad rzeką Kamienicą, która tutaj jest prawdziwym górskim potokiem, znajdują się rzeźby kamienne - pełnoplastyczna rzeźba głowy psa oraz płaskorzeźba głowy krowy - podobno uczynione przez rosyjskiego jeńca z I wojny...

In Chromiec, right before the bridge beyond which begins Antoniów (once the border between Kreis Hirschberg and Kreis Lowenberg), on the bank of River Kamienica, which  is a genuine mountain creek here, you will find stone sculptures - a fully spatial sculpture of a dog's head and a bas-relief sculpture of a cow's head - reportedly made by a Russian First World War prisoner.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz