środa, 9 lutego 2011

Z cyklu Architektura / From the Architecture series: Rząsiny, 1767
Nazwy historyczne:
1325 villa Wolfkeri, Wolkersdorf
1372 Wolfkersdorf
1386 Walkersdorf
1668 Welckersdorff
1687 Walckersdorff
1726 Welckersdorff
1765 Welckersdorf
1786 Welkersdorf
1945 Wilcza Góra
1947 Rząsiny

Właściciele historyczni:
Rampold von Talkenberg
Heinrich von Hoberg (Hohberg)
Lukretia von Hoberg, nee von Schlik
Heinrich von Poser
Heinrich von Schwanz
hr. Bernhard Gottfried von Schmettau
ks. Hans Karl Friedrich Diebitsch Zabałkański ("ros. feldmarszałek Iwan Dybicz, będący Niemcem, a wsławiony m. in. walkami z Polakami podczas powstania listopadowego")
von Thiesenhausen
bankier wrocławski Arnold Luschwitz
siostry von Trzebinski z Wrocławia
(SGTS, red. M. Staffa, t. 2 M-Ż, s. 300-301)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza