niedziela, 10 kwietnia 2011

Ever Wondered How Those Guys From the Middle Ages Looked Like? (Kościół w Niwniach)

Clean, pure, white, sunny, silent, simple, modest, open but empty, with an ecumenical (Polish-German) graveyard - hard to find a church like that...

Jak może zauważyliście, raczej nie zwiedzam kościołów, ale w ten słoneczny niedzielny poranek doznałem przy kościółku w Niwnicach czegoś w rodzaju przeżycia metafizycznego...


"Kościół filialny św. Jadwigi - późnoromański-wczesnogotycki z końca XIII w., zniszczony przez pożar w 1517 i odbudowany lub zbudowany na nowo w 1520 r."
(Słownik geografii turystycznej Sudetów, red. M. Staffa, t. 2 Pogórze Izerskie, M-Ż, s. 98)"Na murze absydy i kościoła znajduje się jeden z liczniejszych i piękniejszych zespołów renesansowych nagrobków. Jest ich 11, pochodzą z lat 1579-1622 i przedstawiają głównie członków rodu von Salza"
[ibid., s. 99]

1 komentarz: