piątek, 22 kwietnia 2011

Jeżeli historia uczy nas czegokolwiek... / If history teaches us anything...

... to że nic nie jest dane raz na zawsze.
... it is that nothing is given once and for all.


Czy nie grzeszymy pochopnością sądząc, że akurat dla nas czas się zatrzymał?
Do we not commit the sin of haste judgement thinking that for us time has stopped? 


1 komentarz: