środa, 20 kwietnia 2011

"Łuskanie kłosów w szabat" (Mt. 12, 1-8)"Pewnego razu (...) przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie jego [pragnąc mieć dzieci, zaczęli stosować technikę in vitro]. Gdy ujrzeli to [księża], rzekli mu: 'Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat'. A On im odpowiedział: ' Nie czytaliście, co czynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? (...) Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu'".
[Pallotinum, 1982]

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza