środa, 27 kwietnia 2011

Z cyklu Nabytki / From the Acquisitions series: Stanisław Bylina, "Na skraju lewicy husyckiej" [On the extreme Hussite left]"Korzenie fundamentalnego husyckiego postulatu religijnego, a z czasem powszechnej praktyki udzielania ludziom świeckim komunii pod dwiema postaciami, tkwiły oczywiście w świadectwach Ewangelii, lecz sięgały również do tradycji czternastowiecznego praskiego ruchu reformatorskiego, silnie eksponującego wątek eucharystyczny. Nawiązując do dawno zarzuconej praktyki liturgicznej Kościoła apostolskiego, idea husyckiego Kielicha, symbolu komunii pod dwiema postaciami (podoboji), zmierzała do zniwelowania bariery między klerem (codziennie przyjmującym komunię pod postaciami Chleba i Wina) i ludźmi świeckimi".
[S. Bylina, Na skraju lewicy husyckiej, Instytut Historii PAN, Warszawa 2005, s. 19]

"Komunia pod dwiema postaciami, będąca dla większości wiernych nowością liturgiczną, odniosła niebywały sukces. (...) Kielich wyzwalał postawy emocjonalne, pod jego znakiem husyci walczyli z siłami obozu katolickiego i za jego sprawę umierali" [ibid., s. 20]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz